LANTHANTVERKARNA


EKOLOGISKT BYGGANDE & HÅLLBART BYGGANDE

Begreppet hållbart byggande är kanske det viktigaste när det gäller ekologiskt byggande. Hållbart i detta avseende innebär att alla ingrepp i jordens ekosystem ska utföras så att livsförutsättningarna för kommande generationer inte inskränks.

Drömmen om ett eget hus som kombinerar dagens behov och samtidigt gör så lite avtryck på vår planet går att genomföra och är absolut inget privilegium för höginkomsttagaren. Det skall inte kosta några jättesummor att bygga sitt drömhus fast det byggs ekologiskt.

Vad är ekologiskt och hällbart byggande för oss? Jo, vi tror att det är viktigt att komma bort ifrån byggindustrins press på byggaren idag. Att använda de material som byggproducenterna tillverkar, allt för att pressa priser, tid och oftast kvalitet.
Vet vi vad som händer med dessa material om 50 år? Vet vi hur vi människor påverkas av till exempel skadliga emissioner från dessa material?

Det går att bygga med material som finns lokalt och som inte behöver fraktas längre än nödvändigt. På Gotland finns det gott om fin kärnfura som det har byggts med i över tusen år. Vi har en ön rik på kalksten och även viss granit och sandsten. Dessa material har som sagt används under väldigt lång tid och visat sig fungera mycket bra under väldigt lång tid.

Dagens krav på isolering och värme går också att samverka i byggnaden så att det blir så ekologiskt och hållbart som möjligt.

Vi hjälper dig att hitta dessa lösningar eller gör dem helt enkelt åt dig!

DAGENS KRAV, ÅTERANVÄNDNING
& MATERIAL

Idag ställs det krav på våra boenden i form av energisparanden, rätt våtrumsskikt, isolering, och nödvändig ventilation. Dessutom krav på stomme, snölaster osv. Alla dessa krav går att tillgodose utan att det behövs material från Tyskland eller Danmark eller snabbproducerat virke som behöver tryckimpregneras för att det håller för dålig kvalitet från första början. Det finns fantastiska material i vår natur som redan kan tillgodose detta men de används inte för att kunskapen har försvunnit.

En bra förutsättning är att utgå från byggnaden och dess läge.
Förr byggde man till exempel sällan på myrmark utan torra platser. Virket valdes med omsorg och kvaliteten var mycket bra. Detta går att göra idag utan att det behöver kosta extra.

Att återanvända gammalt byggmaterial är oftast billigare än att köpa nytt men främst av allt är det oftast mycket bra kvalitet på materialet.
Gamla fönster går att göra i ordning, det går att sätta in tjockare glas eller dubbelkoppla dessa så att de klarar dagens energikrav. Dessutom kan man alltid laga dessa fönster och det går inte med aluminiumfönster. När dessa är skadade är det bara att köra dem till återvinningen.
Detsamma gäller taktegel. Det går åt otroligt mycket energi för att bränna tegel. Men så länge takpannorna är intakta går det att återanvända.

Det främsta med att återanvända byggmaterial är att du inte har påverkat nytillverkningens energianvändning. Du har tagit hand om något som redan tillverkats och bidrar inte till en ännu större energianvändning och utsläpp på våran planet.

Genom att välja bra material minskar också dyra
reparationer som kan komma att uppstå senare
för att man valde fel färg, fel virke eller fel bruk.

Detsamma gäller isoleringsmaterial som tillverkas idag.
De billigaste isoleringsmaterialen på marknaden är glas-och minneralullsprodukter. Vid framställning av dessa går det åt mycket energi och dessa material är inte heller förnyelsebara. Dessutom avger dessa skadliga emissioner som de flesta byggmaterial gör. Det går att minimera dessa emissioner genom att välja rätt byggmaterial. Naturliga sådana.

Isoleringsmaterial som är förnyelsebara eller återanvända håller samma isoleringskrav som glas-och mineralull. Exempel på dessa är linisolering, träfiberisolering eller återanvänt pappersmaterial som strimlats upp och blivit till cellulosa som sprutas in i konstruktionen.

Det är bara sådana naturliga byggmaterial utan syntetiska tillsatser som natursten, trä och träavfall, lera, halm, lin, hampa, och vass som kan sägas vara helt återanvändningsbara. De kan återanvändas utan stor energiåtgång och utan att det uppkommer skadliga biprodukter och rester, samt att de lämpar sig bra för liknande användning som tidigare.

Idag finns det också nytillverkade material som är förnyelsebara och som fyller de krav som byggnormerna ställer. Exempel på dessa är diffusionsöppen vindpapp, isolering som nämndes ovan, linoljefärg, temperafärger, slamfärger, lokala snickerier som tillverkar, dörrar, trappor, fönster och kök.

Värme & grund
Ett sätt att spara energi kan vara att minimera betong i ett hus. Tillverkning är väldigt energikrävande och dessutom ganska dyr installation i form av betongplattor.

Krypgrunden har ju tyvärr fått ett ganska dåligt rykte fast den egentligen är en mycket bra lösning. Det krävs dock god kännedom om material som klarar av fukten från mark och luft. Dessutom är denna lösning, om den görs på rätt sätt, oftast mycket billigare än den konventionella betongplattan.

Om huset är byggt på rätt sätt och isolerat på rätt sätt krävs mindre energi för uppvärmning. Men vilken värmekälla skall vi använda? På Gotland har vi mest soltimmar och mest vind i Sverige för att kunna utnyttja den på ett bra sätt som komplement till uppvärmning.
Dessutom finns mycket smarta möjligheter som låter oss utnyttja äldre lösningar med nya så att det fungerar att värma upp husen så att det påverkar Sveriges energitillverkning så lite som möjligt.

Att bygga sitt drömhus på ett energisnålt sätt är möjligt och vi hjälper dig gärna!